Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

THU CAN BI
                    Chu Phuc& Kim Le
Can Bi vải hết mùa rồi 
Vắng tu hú gọi, rã rời thu sang 
Ven sông chợt bóng đò ngang 
Giật mình ngỡ dải yếm nàng ...đánh rơi...! (ND) 
  

Thu về nắng chợt buông lơi 
Thuyền neo bến vắng bóng người khuất xa 
  
Gọi mùa vàng... nhặt bóng tà 
Hỡi người con gái yếm hoa năm nào... 
  
Chốn phù du ...có xôn xao...? 
Có hay giọt đắng xoáy vào thân mai....? 
  
Can Bi gió khắc khoải hòai 
Dẫu Thu đến vội nhớ ai Thu buồn.... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]